Profil matematyczno – politechniczny

Przedmioty nauczanie w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski
 • matematyka
 • fizyka
 • możliwość wyboru także chemii lub biologii

Profil chemiczno – medyczny

Przedmioty nauczanie w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski
 • chemia
 • biologia
 • możliwość wyboru także matematyki lub fizyki

Wyróżnia nas:

 • Rozszerzona siatka godzin

  zwiększone ramowe plany nauczania

 • Jakość nie tylko kształcenia, ale i wychowania w duchu wartości chrześcijańskich

 • Mała liczebność klas

  do 22 osób – w tym podział na grupy

 • Solidność w podejściu do pracy z uczniem

 • Współpraca z uczelniami

  Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny

 • Wyposażenie szkoły

  pracownia fizyczna, pracownia chemiczna, sala gimnastyczna i basen w budynku szkoły

Wyniki liceów pijarskich w Polsce rok 2018

Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki
Liceum - Kraków 62% 81% 91% 89%
Liceum - Łowicz 75% 89% 92% ---
Liceum - Elbląg 70% 74% 90% ---
Kraj 55% 56% 73% 61%

- Dane z roku 2018 dotyczą przedmiotów obowiązkowych.

Dane innych szkół można znaleźć na stronie: www.ewd.edu.pl

Ramowe plany nauczania

Ramowy plan nauczania dla liceum trzyletniego

Planowana liczba godzin tygodniowo: Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3
Język polski 4 4 4
Język angielski 4 + 2(R) + 1(D) 4 + 2(R) + 1(D) 4 + 2(R) + 1(D)
Język obcy nowożytny

niemiecki / hiszpański

2 2 1
Wiedza o kulturze 1
Historia 2
Wiedza o społeczeństwie 1
Podstawy przedsiębiorczości 2
Geografia 1
Biologia 1 4 + 1(D) 4 + 1(D)
Chemia 1 4 + 1(D) 4 + 1(D)
Fizyka 1 4 + 1(D) 4 + 1(D)
Matematyka 3 + 2(R) + 1(D) 4 + 2(R) + 1(D) 3 + 2(R) + 1(D)
Informatyka 1
Wychowanie fizyczne 3 3 3
Edukacja dla bezpieczeństwa 1
Godziny z wychowawcą 1 1 1
Historia i społeczeństwo

przedmiot uzupełniający

3 1
Religia 2 2 2

Uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym (R) w tym obowiązkowo język angielski.
Symbol (D) oznacza godziny dodatkowe - ponad ministerialną siatkę godzin.